TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Yên Bái vững bước trên chặng đường đổi mới

16:46 | 11/04/2019 216 lượt xem