Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái với phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”

19:28 | 19/12/2017 453 lượt xem