Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Yên Bái với công tác giảm nghèo

19:24 | 12/10/2017 128 lượt xem