Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Yên Bái với công tác giảm nghèo

19:24 | 12/10/2017 170 lượt xem