Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái tuyên dương, khen thưởng 187 học sinh có thành tích xuất sắc, năm học 2018 - 2019

00:48 | 01/06/2019 503 lượt xem