Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái triển khai kế hoạch chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2019

18:45 | 14/05/2019 88 lượt xem