TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Yên Bái triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 08 - Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII

19:46 | 06/09/2018 125 lượt xem