Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Yên Bái treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong hai ngày Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

11:41 | 06/10/2018 187 lượt xem