Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái: Trên 22 tỷ đồng thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo

18:57 | 10/01/2019 99 lượt xem