TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Yên Bái: Trên 22 tỷ đồng thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo

18:57 | 10/01/2019 87 lượt xem