HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Yên Bái tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”

10:54 | 07/10/2019 252 lượt xem