Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, chương trình, sự kiện du lịch trong tháng 5/2019

19:34 | 22/03/2019 71 lượt xem