TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, chương trình, sự kiện du lịch trong tháng 5/2019

19:34 | 22/03/2019 58 lượt xem