Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái tổ chức Chương trình văn hóa dân tộc Thái ở Mường Lò tại Hà Nội

18:45 | 16/09/2018 444 lượt xem