Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái tiêu hủy gần 9.500 hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

20:21 | 25/01/2019 54 lượt xem