Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Yên Bái tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

17:51 | 11/11/2019 114 lượt xem