TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Yên Bái tiên phong thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế

20:19 | 02/04/2019 132 lượt xem