Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái tích cực triển khai Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh”

19:18 | 08/11/2018 182 lượt xem