TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Yên Bái tích cực triển khai Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh”

19:18 | 08/11/2018 164 lượt xem