LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Yên Bái thực hiện tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

16:08 | 10/02/2019 189 lượt xem