Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái thực hiện sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố

19:10 | 28/11/2018 196 lượt xem