LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Yên Bái thực hiện lời dạy của Bác về chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

10:58 | 28/08/2019 86 lượt xem