Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Yên Bái thực hiện cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại 2 cơ sở

09:41 | 14/02/2020 228 lượt xem