Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái thiệt hại lớn do hoàn lưu bão số 3

11:17 | 20/07/2018 1,553 lượt xem