LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Yên Bái: Thiệt hại khoảng 100 triệu đồng do bão số 3

15:48 | 04/08/2019 250 lượt xem