Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kỳ thi THPT Quốc gia 2019

16:45 | 14/05/2019 71 lượt xem