Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí

19:52 | 05/06/2019 68 lượt xem