Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái tăng cường hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

19:00 | 08/03/2019 178 lượt xem