Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2017

11:03 | 10/01/2019 216 lượt xem