Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Yên Bái sơ kết 10 năm công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân

20:02 | 25/09/2019 226 lượt xem