HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Yên Bái sơ kết 10 năm công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân

20:02 | 25/09/2019 205 lượt xem