TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Yên Bái sau hơn 1 tháng áp dụng Nghị định 146 của Chính phủ

19:39 | 09/01/2019 64 lượt xem