Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái sau hơn 1 tháng áp dụng Nghị định 146 của Chính phủ

19:39 | 09/01/2019 76 lượt xem