Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái sau 4 tháng triển khai Nghị định 146 của Chính phủ

19:05 | 13/03/2019 52 lượt xem