Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái sau 3 tháng thực hiện Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố

19:02 | 25/03/2019 203 lượt xem