TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Yên Bái sau 2 năm triển khai Dự án giảm nghèo giai đoạn 2

16:38 | 08/01/2018 317 lượt xem