Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Yên Bái sau 2 năm triển khai Dự án giảm nghèo giai đoạn 2

16:38 | 08/01/2018 230 lượt xem