Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái sau 2 năm triển khai Dự án giảm nghèo giai đoạn 2

16:38 | 08/01/2018 360 lượt xem