Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái sẵn sàng cho Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

18:09 | 16/06/2019 136 lượt xem