Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

19:57 | 20/06/2017 562 lượt xem