Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái ra quân thực hiện nhiệm vụ Năm an toàn giao thông 2019

11:42 | 18/01/2019 145 lượt xem