Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ giảm 3 tiêu chí về ATGT trong năm 2012

18:29 | 21/01/2012 616 lượt xem