Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

16:31 | 11/05/2019 205 lượt xem