Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái phát động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019

11:15 | 17/04/2019 132 lượt xem