Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái phát động cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019

19:35 | 07/01/2019 290 lượt xem