TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Yên Bái nỗ lực tăng thu ngân sách từ đất

18:54 | 02/04/2018 314 lượt xem