Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Yên Bái nỗ lực phục hồi sau bão

19:17 | 13/11/2017 245 lượt xem