Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Yên Bái nỗ lực đẩy lùi đại dịch HIV/ AIDS

16:15 | 01/12/2019 54 lượt xem