Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái: Nhiều người dân đồng tình với phương án tăng tuổi nghỉ hưu

19:15 | 12/06/2019 54 lượt xem