Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Yên Bái nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

18:52 | 15/01/2018 406 lượt xem