Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái: Máy bay quân sự gặp sự cố khi đang huấn luyện bay

18:19 | 23/04/2019 608 lượt xem