Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái: Hơn 7 nghìn thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 2018

10:24 | 25/06/2018 514 lượt xem