Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái: Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin nhiều hoạt động hướng về cơ sở

16:38 | 11/01/2018 323 lượt xem