Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018

20:11 | 04/01/2019 165 lượt xem