TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Yên Bái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018

20:11 | 04/01/2019 131 lượt xem