Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái hòa chung niềm vui chiến thắng của Đội tuyển bóng đá Việt Nam

23:57 | 15/12/2018 517 lượt xem