Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Yên Bái: Hiệp đồng, giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

19:29 | 05/12/2019 91 lượt xem