Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái: giảm 42% số thôn, bản, tổ dân phố sau sắp xếp

16:50 | 12/05/2019 95 lượt xem