Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí Yên Bái năm 2018

20:09 | 20/06/2018 577 lượt xem